Tin nổi bật

  • QUALITY INNOVATION PERFORMANCE SPEED

  

  

  

  • Công nghệ uốn
  • Đai ốc
  • Công nghệ mạ
  • Công nghệ uốn đa hình

  

  • Thiết bị
  • Sản phẩm
  • Giới thiệu

  

Liên hệ
Bản quyền thuộc Công ty cổ phần sản xuất thương mại LeGroup
Địa chỉ: Lô 15 khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà nội
Tel: 84-4-38182522       Fax: 84-4-38182511
Email: info@legroup.com.vn / lan@legroupcompany.com       Website: http://legroup.com.vn